Kristen tro gir mental styrke?

God utvikling av mentale ferdigheter er en viktig forutsetting for suksess på idrettsbanen (Meyers, Murphy, & Wheland, 1996). Forrige uke skrev jeg om mental trening (og det kan du lese her.) Det virker å være enighet i idrettsmiljøet om at korrekt tankevirksomhet er avgjørende for optimal prestasjon. Som en del av økt sekularisering av samfunnet […]