Styrketrening for syklister

Flere studier konkluderer med at styrketrening bedrer arbeidsøkonomi for syklister. Økt arbeidsøkonomi gjør at kroppen bruker mindre energi på samme kraft/fart, og er svært gunstig for utholdenhetsutøvere. Det er derfor med god grunn at nærmest alle ambisiøse syklister tyr til styrketrening gjennom vinteren.